Podmínky členství

Členství v GCČK, ukončení členství

Členem Golf Clubu Český Krumlov se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní následující podmínky :

 • podá písemnou přihlášku, čímž se přihlásí a zaváže k respektování členských povinností vyplývajících ze stanov
 • splní podmínky členství stanovené Golf Clubem Český Krumlov
 • kolektivním členem klubu mohou být i organizace, instituce či podniky, které chtějí přispět k rozvoji golfu. S kolektivním členem uzavře správní rada klubu zvláštní smlouvu, ve které vymezí práva a povinnosti kolektivního člena klubu.
 • Členství člena GCČK vzniká schválením přihlášky ve výboru klubu, který žadatele písemně vyrozumí a ve spolupráci s Českou golfovou federací zajistí vystavení klubového průkazu (pokud je o průkaz žádáno - není povinné), který zároveň, při získání výkonnosti, opravňuje ke hraní i na jiných golfových hřištích.

Členství zaniká :

 • zrušením členství při vystoupení člena nebo v důsledku neplnění základních povinností
 • vyloučením člena pro zvlášť závažné neplnění povinností nebo porušení disciplíny
 • nezaplacením členských příspěvků v předepsané výši a v termínu uvedeném v ceníku členství pro daný kalendářní rok


Za zvlášť závažné porušení se považuje zejména :

 • nezaplacení povinných vkladů a příspěvků ani po výzvě klubu
 • způsobení škody klubu zaviněným jednáním
 • způsobení morální škody klubu porušením zákonů či základních morálních zásad chování

Práva a povinnosti člena GCČK

Člen GCČK má právo podílet se na naplňování poslání a cílů GCČK, mezi než patří:

 • užívat hřiště Golf Clubu Český Krumlov ve Svachově Lhotce
 • užívat zařízení a vybavení, které k hřišti náleží
 • účastnit se sportovních, kulturních a společenských akcí pořádaných Golf Clubem Český Krumlov
 • účastnit se turnajů pořádaných českými kluby podle propozic schválených Českou golfovou federací
 • kandidovat do správní rady
 • spolupodílet se na rozhodování prostřednictvím orgánů GC
 • v případě úmrtí člena se jeho dědic stává členem klubu po schválení výkonným výborem

Člen GCČK má tyto povinnosti :

 • řídit se stanovami Golf Clubu Český Krumlov, ustanoveními České golfové federace a respektovat rozhodnutí orgánů GC.
 • uhradit ve stanovených termínech a stanoveným způsobem veškeré členské vklady a poplatky - viz. ceník
 • dodržovat striktně pravidla stanovená pro provoz hřiště Golf Clubu Český Krumlov, jakož i pravidla na ostatních hřištích, na nichž se účastní hry
 • dodržovat pravidla fair play a svým chováním přispívat k vytváření vysokého kreditu GC.
 • Nový člen Golf Clubu Český Krumlov prohlašuje :
 • že byl seznámen se stanovami klubu, v plném rozsahu s nimi souhlasí a bude se jimi řídit
 • že souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb.

Souhlasím s tím, aby GCČK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Dále souhlasím s tím, že GCČK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence České golfové federace a Českého svazu tělesné výchovy. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.)
 

PROČ MUSÍM BÝT ČLENEM GOLFOVÉHO KLUBU?

Pokud se rozhodnete pro golf a chcete hrát na golfových hřištích vč. turnajů (v Čechách i v cizině), musíte být vedeni na seznamu členů ve sportovním klubu, který je registrován v České golfové federaci. Od začátku registrace golfu jako sportu bylo federací rozhodnuto, že každý hráč musí mít své registrační číslo. Vyjímku mohou tvořit hráči, kteří trénují pouze na odpališti (nebo-li drivingu) - ty mít registraci nemusí a platí poplatky za trénink dle ceníků hřišť nebo tréninkových center. Člen obdrží kartičku člena golfového klubu a stává se registrovaným sportovcem pod hlavičkou ČGF a zároveň je mu veden a upravován golfový hendikep dle výsledků, kterých dosahuje na turnajích.

HRAJU GOLF, ČLENSTVÍ NECHCI NEBO JE MÁM V JINÉM KLUBU, MOHU U VÁS HRÁT?

Pokud ale chcete  hrát golf pouze pro zábavu a potkávat se se svými přáteli na Svachovce, můžete se stát naším REKREAČNÍM HRÁČEM a na našem golfovém hřišti hrát bez omezení nebo za úhradu jednotlivých vstupů. Jako rekreační hráč nepotřebujete žádný hendikep, nemusíte hrát žádné oficiální turnaje, golf si budete užívat jako spoustu ostatních sportů - jízda na kole, tenis s přáteli apod. 

Připravíme vám naši klubovou registraci a nabídneme nejvýhodnější balíček služeb, který se pro vás bude hodit. Budete-li chtít, můžete si zahrát naše klubové turnaje,které pořádáme, jejich seznam je na web stránkách - Kalendář akcí nebo vyvěšen na recepci klubu.

PROČ SE MÁM STÁT ČLENEM GOLF CLUBU ČESKÝ KRUMLOV?

Máme pro vás připravenou tuto nabídku:

 • kartičku člena našeho klubu a ČGF vč. registračního čísla pro hru a turnaje na golfových hřištích (= roční členství)
 • zvýhodněnou cenu na denní hrací fee (=hru) na domovském hřišti 18ti jamkovém hřišti ve Svachově Lhotce dle aktuálního ceníku
 • slevu z plné ceny hracího fee na partnerských hřištích, která vám bude poskytnuta po předložení kartičky člena našeho klubu
   

Roční klubové členství je platné úhradou povinných členských příspěvků pro dané období.

Rezervujte si teetime online


 

Oficiální golfový míček klubu

 


Kalendář

Březen 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Otevřený turnaj
Uzavřený turnaj
Pozvánka

Od dnešního dne do 31.3. probíhá v prostorách naší klubovny velký outlet golfového oblečení. ...více

Silný noční mráz a o víkendu i denní teploty pod bodem mrazu nám bohužel nedovolí otevřít hřiště v sobotu 17.3., v neděli 18.3. a pravděpodobně i v pondělí 19.3. Děkujeme, že toto omezení budete akceptovat - driving zůstane otevřen pro trénink z… ...více

Zobrazit archiv