Místní pravidla

 

1. HRANICE HŘIŠTĚ ( pravidlo 27 )
Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky,popřípadě bílými čarami a sloupy kolem driving range. Bílé kolíky s černým pruhem tvoří jednostranný aut pro jamku č. 11. 

2. VODNÍ PŘEKÁŽKY ( pravidlo 26 )
Vodní překážky jsou označeny červenými ( podélná vodní překážka ) a žlutými kolíky nebo čarami. 

3. CHRÁNĚNÁ BIOZÓNA ( ZÁKAZ HRY A VSTUPU !!! )
Na jamce č 2 a 18 je chráněná biozóna označena červeným kolíkem se zeleným pruhem a má status podélné vodní překážky se zákazem hry a vstupu:
- pokud míč leží v biozóně,hráč musí vzít úlevu s jednou trestnou ranou podle Prav. 26,
- pokud míč leží mimo biozónu,ale biozóna sama překáží hráči v postoji nebo švihu,hráč musí vzít beztrestnou úlevu. 

4. PŮDA V OPRAVĚ ( pravidlo 25 )
Půda v opravě je označena modrými kolíky, nebo bílými čarami ( G.U.R. )
Jestliže míč leží v půdě v opravě nebo pokud takto označená oblast překáží hráči v postoji či švihu, hráč může využít úlevu podle Prav. 25-1. 

5. POHYBLIVÉ ZÁVADY ( pravidlo 24 )
Kameny v bankrech jsou pohyblivou závadou a mohou se beztrestně odstranit. Všechny kolíky červené , žluté a modré barvy a všechny kolíky označující vzdálenost a směr hry. 
Kolíky jednostranného autu pouze při hraní jamky č. 8 pro kterou aut neplatí. Všechny informační  cedulky next tee a značky drop zóny. 

6. NEPOHYBLIVÉ ZÁVADY ( pravidlo 24 )
Jsou všechny součásti zavlažovacího systému ( sprinklery,víka boxů ), všechny cesty a mostky uvnitř hřiště,všechny informační tabule a reklamní billboardy, všechny lavičky,odpadkové koše a čističe míčů, sloupy a stožáry elektrického vedení (při zásahu drátů musí hráč beztrestně opakovat ránu ),distanční značky, všechny stromy opatřené podpěrami nebo modrou stuhou, kotvící lana u sloupů,altány a  domek u odpaliště jamky č. 1 .

7. DROPOVACÍ ZÓNY 
Zahraje-li hráč na jamce 8 a 10 do vodní překážky u jamkoviště  postupuje podle Prav. 26 nebo s jednou trestnou ránou spustí míč v dropovací zóně, označené bílou čárou. 
 
HRÁČSKÁ ETIKETA:
 
Hráč je povinen:
  • na odpališti neprovádět cvičné švihy
  • na jamkovišti opravovat pitchmarky (důlky po dopadu míče)
  • c)po odpatování co nejdříve opustit jamkoviště
  • vracet vyseknuté divoty (řízky) na původní místo
  • urovnávat stopy v bunkerech
  • respektovat pokyny maršála a pracovníků GCCKR
  • dodržovat předepsaný sled jamek
  • dodržovat předepsaný počet hráčů tj.max 4
  • omezit hlučnost na hřišti
 


Děkujeme vám a přejeme hezkou hru.

Rezervujte si teetime online


 

Oficiální golfový míček klubu

 Když už se nám hromadí předrezervace na zabíjačkové turnaje, musíme je vypsat, což se právě teď stalo ...více

Dopravní situace s příjezdem k nám se nelepší, spíše naopak - už od rána je denně ucpaný výjezd z ČB směr Planá (a to v Plané významně postoupili s dokončením pokládky nového asfaltu), tak vám všem doporučujeme tyto další výjezdové cesty z ČB směr… ...více

Zobrazit archiv