Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD  GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ GC Český Krumlov

I.

Rezervace hracích časů – poplatek za hru

 • Veškeré rezervace a storna hracích časů (tee time) si zajistíte na  telefonním čísle +420 606 754 570, na e-mailu recepce@golfck.cz nebo na webových stránkách klubu www.golfck.cz  nebo osobně na recepci klubu.
 • Před zahájením hry jsou všichni hráči povinni  nahlásit hru na recepci klubu (včetně hráčů se zaplaceným členstvím) , zaplatit hrací  poplatek a vyzvednout si potvrzení ke hře (doklad o přidělení hracích časů a úhradě za službu ).

II.

Chování hráčů na hřišti – golfová etiketa

 • Zdvořilost a slušnost je základním pravidlem pro hráče golfu.
 • Prosíme všechny hráče a hosty aby hřiště, vybavení resortu a okolní přírodu opouštěli v lepším stavu, než jaký byl při jejich příchodu.
 • Pro vstup na hřiště nepožadujeme po hráčích uhraný hendikep, budou-li dodržovat tato pravidla, mohou si na hřišti zahrát všichni hráči se znalostí golfové hry.
 • V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.
 • Hráč respektuje ostatní hráče, pracovníky hřiště, řídí se jejich pokyny a dodržuje jak pravidla golfu, tak Provozní řád 
 • Hráči se musí vyvarovat poškozování hřiště, např. při cvičném švihu nebo úderem hlavy hole, ať už ze vzteku nebo z jiného důvodu.
 • Hráč je povinen pečlivě opravit jakékoli závady a poškození - např.vyseknuté „travní řízky“ a také jakékoliv poškození greenu způsobené dopadem míče, a to ať jejich vlastní nebo i cizí.
 • Na green je zakázáno  pokládat své hole či dokonce na něj vjíždět vozíkem.
 • Vlajku hráči pokládají šetrně aby nedošlo k poškození greenu.
 • K vyjmutí míče z jamky by se nikdy neměla používat hlava hole aby nedošlo k poškození okrajů jamky.
 • Před odchodem z greenu je třeba řádně vrátit vlajku do jamky.
 • Při hře v bunkeru hráč po odehrání míče musí upravit veškeré jím vytvořené díry a stopy.
 • Hráč je povinen se chovat tak aby svou hrou a chováním nezhoršil podmínky pro hru ostatním hráčům.
 • Drobné opravy hřiště patří k etiketě golfu a hráč opravuje hřiště pro svůj kvalitní zážitek ze hry.

III.

Maršál

 • Při hře je hráč povinen se řídit pokyny  maršála , který je současně poradcem hráčů v nesnázích, kontroluje tempo hry , obsazenost jamek a dodržování golfové etikety a pravidel uvedených v  Provozním řádu hřiště. 
 • Prosíme hráče, aby věnovali pozornost maršálům hřiště a řídili se jejich pokyny. Maršál hřiště má u sebe kvůli identifikaci kartičku Maršála GCČK vydanou a podepsanou zástupcem provozovatele hřiště .
 • Hráč hrající na hřišti musí být, v případě kontroly maršálem, schopen se prokázat dokladem o zaplacení hracího poplatku s vypsaným startovním časem .

                                                                                                  IV.

Golfová hra

 • Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit jinému hráči a ani sám sobě. Tomuto musí podřídit svou hru.
 • Všichni hráči, kteří zaplatí hrací poplatek (green fee) musí dodržovat tato  základní pravidla:
  • a/ Hráč musí být k ostatním hráčům zdvořilý.
  • b/ Hráč a jeho chování na hřišti nesmí rušit ve hře ostatní hráče.
  • c/ Hráč nekřičí, neměl by telefonovat či vytvářet činnost ohrožující ostatní hráče.
  • d/ Pokud je hráč připraven ke hře, ostatní hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za ním, nebo případně přímo za jamkou
 • Děti mladší 14 let mohou hrát pouze za doprovodu dospělého (výjimka – dětské a klubové turnaje)
 • Všichni hráči musí používat odpovídající obuv a oblečení. Na hřišti je možno používat pouze obuv s pryžovými hroty - Soft spikes.
 • Zakázané jsou modré džíny a hra bez trička nebo v nátělnících.
 • Hráčům a hostům je zakázáno přinášet si s sebou do klubu a na hřiště jakákoliv zvířata a rovněž používat jakákoliv elektrická zařízení, která mohou vydávat hluk nebo nepříjemné zvuky a která mohou ovlivnit rytmus hry.
 • Pokud se po hřišti pohybují jiné osoby, má se za to, že jsou poučeny o chování na golfovém hřišti a pohybují se zde na vlastní nebezpečí. Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.
 • Choďte rychle, hrajte s rozmyslem.
 • Doporučuje se vždy držet se skupiny hráčů před vámi popř. dodržovat časový limit stanovený hřištěm.
 • Pokud je před vámi volná jamka a zároveň zdržujete další skupinu hráčů, je slušností nabídnout hráčům za vámi, že je pustíte před sebe nebo následující volnou jamku vynechat, a to bez ohledu na počet hráčů v takové skupině.
 • Hráči by měli být vždy připraveni ke hře ve chvíli, kdy na ně přijde řada.
 • Hrajete-li na greenu nebo poblíž něj, umístěte své hole či vybavení do místa, z kterého nejrychleji přecházíte na odpaliště následující jamky.
 • Jakmile je jamka dohrána a vlajka umístěna zpět v jamce, měli by hráči okamžitě opustit green.
 • Golfové vozíky na hole, a to jak elektrické, tak manuální a rovněž golfové vozítka  tzv. "buggy", mohou být použity pouze v těch částech hřiště, které jsou pro ně vyznačeny. Vstup na green a do těsné blízkosti greenu je povolen pouze hráčům bez golfového bagu, nikoliv jejich  golfovým vozíkům (elektrické, manuální a buggies). S vozíky je zákaz vstupu i  na odpaliště.  

V.

Používání golfových vozíků  + ostatní

 • Motorové vozíky - vozíky smí řídit pouze hráči starší 16-ti let. Žádáme hráče, aby nevjížděli na nízko sečené plochy (fairway) hlavně kolem  greenů (nebo pohyb na nich minimalizovali) a řídili se značením určujícím směr, dráhu a pohyb motorových vozíků na konkrétních jamkách. Není-li v blízkosti odpaliště nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti menší než 20 metrů od jednotlivých odpališť a greenů. Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob.
 • Na hřišti je možné používat pouze vozíky pro přepravu osob, které náleží golfovému areálu v Českém Krumlově (vozíky jsou označeny logy)
 • Veškeré upozornění na golfovém hřišti musí být dodržovány včetně pravidel, která se vztahují na péči o hřiště a která jsou uvedena na "scóre" kartě.
 • S ohledem na zajištění účinné bezpečnosti musí hráči neprodleně oznámit maršálům přítomnost nepovolaných osob na hříšti nebo v zařízeních klubu a zdržet se jakýchkoliv činů, které by mohly pro nezvané hosty sloužit jako obrana.
 • Tempo hry  - časový limit hřiště je 4 hodiny a 40 minut, tento čas je možné dodržet,  bude-li hra plynout dle následujícího klíče: 9 jamek - 2 hodiny 20 minut. 
 • Hřiště - vzdálenostní kolíky (200 m - modré, 150 m - žluté, 100 m - červené) umístěné na okrajích fervejí jsou měřeny na začátky greenů. Vzdálenosti označené na hřišti na krytech zavlažovacího systému jsou měřeny - na jamkách PAR 4 a 5 na středy greenů.
 • Na hřišti je zakázáno hrát s drivingovými míčky zn. TAYLOR MADE PRACTICE, které jsou k dispozici ve vydavači na drivingu. Tyto míče slouží pouze pro trénink z rohožek nebo travnatých odpališť v prostoru drivingu. Na ostatních tréninkových plochách (patovací a čipovací grýnu, tréninková jamka) mohou hráči a ostatní trénující využívat pouze své míče nikoliv drivingové míče.

 

PORUŠENÍ TĚCHTO PRAVIDEL MŮŽE BÝT DŮVODEM K UKONČENÍ HRY A VYKÁZÁNÍ HRÁČE Z PROSTORU GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ!

Užijte si krásného prostředí Svachovy Lhotky, zahrajte si golf, který vám přinese radost a odjíždějte od nás s pocitem, že jste strávili báječných několik hodin v přírodě a poznali jste spoustu zajímavých lidí.

Děkujeme a brzy znovu naviděnou

 

 

Rezervujte si teetime online


 

Oficiální golfový míček klubu

 


Kalendář

Březen 2018
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Otevřený turnaj
Uzavřený turnaj
Pozvánka

Od dnešního dne do 31.3. probíhá v prostorách naší klubovny velký outlet golfového oblečení. ...více

Silný noční mráz a o víkendu i denní teploty pod bodem mrazu nám bohužel nedovolí otevřít hřiště v sobotu 17.3., v neděli 18.3. a pravděpodobně i v pondělí 19.3. Děkujeme, že toto omezení budete akceptovat - driving zůstane otevřen pro trénink z… ...více

Zobrazit archiv